Sexnoveller med taggen Självupplevt

Självupplevt - Självupplevt
Författaren har varit med om det som novellen handlar om och är en av personerna i novellen.